Barnehage- og SFO-portalen - søknad om plass i barnehage og SFO


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over. Du trenger ikke logge inn. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

SFO-søknad for elever fra 1. - 4. trinn i Ringsaker kommune vil få innvilget SFO-plass. Ved spørsmål i forbindelse med dette, ta kontakt med skolen hvor det søkes plass.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten.Les mer om ID-porten her:

Informasjon om ID-porten Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget