Barnehage- og SFO-portalen - søknad om plass i barnehage og SFO

Portalen blir midlertidig stengt i tidsrommet 18. til 31. oktober. Årsaken er at Ringsaker kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.